Câu đố thử tài tư duy toán học

Những con số được sắp xếp trong các hình theo một quy luật. Bạn cần suy luận để tìm ra nó rồi điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Câu đố thử tài tư duy toán học - ảnh 1

>>Đáp án

Câu 2:

Câu đố thử tài tư duy toán học - ảnh 2

>>Đáp án

Câu 3:

Câu đố thử tài tư duy toán học - ảnh 3

>>Đáp án

Câu 4:

Câu đố thử tài tư duy toán học - ảnh 4

>>Đáp án

Câu 5:

Câu đố thử tài tư duy toán học - ảnh 5

>>Đáp án

Theo Bright Side

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...