Chuẩn hoá kiến thức Bơi an toàn cho hơn 22 triệu học sinh

Bộ học liệu trong Chiến dịch Hè vui khỏe gồm 20 clip sẽ được chuyển đến các trường học tại 63 tỉnh, thành phố nhằm chuẩn hoá kiến thức bơi an toàn và...

Bộ học liệu trong Chiến dịch Hè vui khỏe gồm 20 clip sẽ được chuyển đến các trường học tại 63 tỉnh, thành phố nhằm Chuẩn hoá kiến thức Bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho hơn 22 triệu học sinh Việt Nam.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...