Đại học VinUni dự kiến tuyển sinh từ năm 2020 - 2021

Dự án Đại học VinUni dự kiến tuyển sinh năm học 2020-2021 với 3 ngành: Kinh doanh quản trị, khoa học sức khỏe, kỹ thuật và khoa học máy tính.

Dự án Đại học VinUni dự kiến tuyển sinh năm học 2020-2021 với 3 ngành: Kinh doanh quản trị, khoa học sức khỏe, kỹ thuật và khoa học máy tính.

Đại học VinUni dự kiến tuyển sinh từ năm 2020 - 2021 - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...