Đố vui: Cốc nào được rót đầy trước tiên?

Mời bạn nhìn kỹ hình dưới đây và cho biết cốc nào sẽ được rót đầy cà phê trước tiên nhé?

Đố bạn: Cốc nào được rót đầy trước tiên?

ĐÁP ÁN:

Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy tất cả các ống trong hình đều bị chặn, trừ ống dẫn đến chiếc cốc đánh số 5!

Xuân Vũ

Tổng hợp

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !