Năm câu đố luyện tư duy nhanh

Để tìm được số còn thiếu, bạn phải biết quy luật tạo ra dãy số còn lại.

Câu 1: Hãy tìm số còn thiếu trong dấu chấm hỏi.

Năm câu đố luyện tư duy nhanh

>>Xem đáp án

Câu 2:  Tuổi của bố và con trai cộng lại là 66. Các con số trong tuổi của bố y hệt con trai, nhưng theo thứ tự đảo ngược. Vậy mỗi người bao nhiêu tuổi?

Năm câu đố luyện tư duy nhanh - 1

>>Xem đáp án

Câu 3:  Bạn có một dãy số từ 1 đến 9. Hãy thêm dấu cộng hoặc trừ vào giữa chúng mà không thay đổi trật tự để có kết quả cuối cùng bằng 100. Lưu ý: Bạn chỉ được dùng tối đa ba dấu.

Năm câu đố luyện tư duy nhanh - 2

>>Xem đáp án

Câu 4: Bạn có 10 cái cây. Hãy trồng chúng thành năm hàng sao cho mỗi hàng có bốn cây.

Năm câu đố luyện tư duy nhanh - 3

>>Xem đáp án

Câu 5: Số còn thiếu trong dấu chấm hỏi là gì?

Năm câu đố luyện tư duy nhanh - 4

>>Xem đáp án

Theo 7-Second Riddles

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !