Năm câu đố thử thách hiểu biết về động vật

Mỗi con vật đều thiếu hoặc sai một bộ phận trên cơ thể, đòi hỏi bạn có hiểu biết nhất định và sự tinh mắt để phát hiện ra.

Câu 1 :

Năm câu đố thử thách hiểu biết về động vật - ảnh 1

>>Đáp án

Câu 2 :

Năm câu đố thử thách hiểu biết về động vật - ảnh 2

>>Đáp án

Câu 3 :

Năm câu đố thử thách hiểu biết về động vật - ảnh 3

>>Đáp án

Câu 4 :

Năm câu đố thử thách hiểu biết về động vật - ảnh 4

>>Đáp án

Câu 5 :

Năm câu đố thử thách hiểu biết về động vật - ảnh 5

>>Đáp án

Theo 7-second riddles

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...