Sáu câu đố xác định phương hướng

Bạn cần tập trung và vận dụng khả năng tưởng tượng để tìm ra sự vật ngược hướng với những cái còn lại trong mỗi bức tranh.

Câu 1 :

Sáu câu đố xác định phương hướng - ảnh 1

>>Đáp án

Câu 2 :

Sáu câu đố xác định phương hướng - ảnh 2

>>Đáp án

Câu 3 :

Sáu câu đố xác định phương hướng - ảnh 3

>>Đáp án

Câu 4 :

Sáu câu đố xác định phương hướng - ảnh 4

>>Đáp án

Câu 5 :

Sáu câu đố xác định phương hướng - ảnh 5

>>Đáp án

Câu 6 :

Sáu câu đố xác định phương hướng - ảnh 6

>>Đáp án

Thanh Hằng (Theo 7-second riddles)

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...