Tăng tỷ lệ học sinh VN tại trường quốc tế lên gần 50%

Thay vì chỉ được tiếp nhận không quá 10-20% tổng số học sinh, các trường quốc tế sẽ được tiếp nhận không quá 50% học sinh người Việt Nam theo học chương...

 - Thay vì chỉ được tiếp nhận không quá 10-20% tổng số học sinh, các trường Quốc tế sẽ được tiếp nhận không quá 50% học sinh người Việt Nam theo học chương trình nước ngoài.

Điều này được đưa ra tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP, văn bảnquy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, vừa được Chính phủ ban hành ngày 6/6. Văn bản này thay thế cho Nghị định 72 ban hành năm 2012.

Trước khi có quyết định này, nhiều nhà đầu tư đã nêu bất cập vì quy định trói buộc các trường có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là trường quốc tế) chỉ được phép tuyển giới hạn không quá 10% (bậc tiểu học) hoặc 20% (bậc THCS) học sinh Việt Nam.

Nghị định mới nhất đã "mở rộng" cửa hơn cho các nhà đầu tư trong việc thu hút học sinh Việt Nam.

Cụ thể, tại điều 24 của Nghị định cũ quy định như sau:

liên kết đào tạo

 Điều khoản "Tiếp nhận học sinh Việt Nam" tại Nghị định mới đã được sửa đổi như sau:

liên kết đào tạo

Tại chương về liên kết đào tạo, Nghị định cũng nêu: Chương trình giáo dục tích hợp phải bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục nước ngoài; không bắt buộc người học phải học lại cùng một nội dung kiến thức, bảo đảm tính ổn định đến hết cấp học và liên thông giữa các cấp học vì quyền lợi của học sinh, bảo đảm tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho học sinh. Chương trình giáo dục tích hợp phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định cụ thể việc tích hợp chương trình giáo dục của Việt Nam với chương trình giáo dục của nước ngoài.  Việc đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, công nhận hoàn thành chương trình giáo dục, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của Pháp luật Việt Nam và của nước sở tại nơi cung cấp chương trình giáo dục. Người học hoàn thành chương trình giáo dục tích hợp cấp THPT được cấp văn bằng tốt nghiệp của Việt Nam và của nước ngoài.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2018.

Hạ Anh

 

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !