Thay đổi chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen

Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen đã được bàn giao cho ông Lưu Tiến Hiệp vừa được UBND TP.HCM có quyết định công nhận.

- Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen đã được bàn giao cho ông Lưu Tiến Hiệp - vừa được UBND TP.HCM có quyết định công nhận.

Sáng 2/12, HĐQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017, được công nhận theo quyết định 5122 ngày 4/10/2012 của UBND TP.HCM đã chuyển giao chức năng, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 được công nhận theo quyết định 5891 ngày 9/11/2016 của UBND TP.HCM. 

Bên bàn giao là ông Trần Văn Tạo, Nguyên chủ tịch HĐQT, bên nhận bàn giao là ông Lưu Tiến Hiệp.

Hai bên cũng đồng ý bàn giao và nhận bàn giao tất cả hồ sơ, tài liệu của HĐQT nhà trường nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, HĐQT của Trường ĐH Hoa Sen hiện nay gồm có 7 thành viên gồm ông Lưu Tiến Hiệp- Chủ tịch HĐQT và các thành viên ông Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trọng Duy, Trần Phước Huy, Huỳnh Minh Việt, Tô Ngọc Ngời, Nguyễn Đệ.

Lê Huyền

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !