Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học

Các câu đố yêu cầu bạn chia hình hoặc tìm ra hình khác biệt. Nếu không suy luận hợp lý, bạn sẽ không thể trả lời.

Câu 1:  Chia hình dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc? 

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - ảnh 1

>>Đáp án

Câu 2:  Chia hình thang dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc?

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - ảnh 2

>>Đáp án

Câu 3:  Chia hình thang dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc?

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - ảnh 3

>>Đáp án

Câu 4:

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - ảnh 4

>>Đáp án

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...