TPHCM: Khai giảng đồng loạt ngày 5/9, thay đổi phải xin ý kiến Sở

Các trường học ở TPHCM sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 2019 vào ngày 5/9, một số trường hợp đặc biệt thay đổi thời gian tổ chức phải xin ý kiến...

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ra văn bản hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019. Trong đó, nhấn mạnh các trường học ở TPHCM tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 vào ngày 5/ 9, một số trường hợp đặc biệt thay đổi thời gian tổ chức phải xin ý kiến của Sở.

Chương trình lễ khai giảng bao gồm 2 phần: lễ và hội. Nội dung chương trình phải chuẩn bị nghiêm túc, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi nhưng đảm bảo tiết kiệm và an toàn.

Đối với các hoạt động chào đón học sinh lớp đầu cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui tươi, hấp dẫn, an toàn để chào đón học sinh các lớp đầu cấp; tổ chức giới thiệu về phương pháp học tập ở môi trường học mới để học sinh làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, phương pháp, hình thức dạy học môn học, hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động, tự tin; phổ biến Điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học tập, rèn luyện và nội quy nhà trường.

Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý học sinh, gắn với thực tế tại đơn vị; thực sự có tác dụng, hiệu quả đối với học sinh, tạo được niềm tin, động lực học tập cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường. Các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học. Nhà trường thông tin rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học sinh việc biên chế lớp học, thời lượng học tập; kế hoạch năm học và các chương trình giáo dục của nhà trường.

Đối với các trường trung học thực hiện mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, nhà trường tổ chức thông tin giới thiệu các chương trình giáo dục được triển khai trong năm học 2018 - 2019; cung cấp các thông tin hoạt động giáo dục của nhà trường theo các tiêu chí trường học tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Học sinh ở TPHCM sẽ tựu trường vào ngày 20/8, trước lễ khai giảng 2 tuần.

Hoài Nam

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...