Trường đại học đầu tiên xét tuyển môn Giáo dục công dân

Trường ĐH Luật TPHCM vừa công bố thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học năm 2017 của trường. Trường sẽ tuyển thêm ngành mới và xét tuyển tổ...

Theo đó, dự kiến năm 2017 trường có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh. Ngòai 4 ngành truyền thống trường dự kiến tuyển ngành mới là ngành Luật Thương mại quốc tế.

Năm nay, trường ĐH Luật TPHCM sẽ xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực như năm 2016
Năm nay, trường ĐH Luật TPHCM sẽ xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực như năm 2016

Trường tuyển 3 tổ hợp mới, gồm: Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh, D63: tiếng Nhật, D64: tiếng Pháp); Văn, giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp); Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

Năm 2017 cũng có thay đổi trong tỷ trọng từng chỉ tiêu xét tuyển. Cụ thể, điểm học bạ chiếm tỷ trọng 10%; điểm thi THPT quốc gia: chiếm tỷ trọng 50% và điểm của bài kiểm tra năng lực chiếm tỷ trọng 40%.

Thời gian công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh dự kiểm tra năng lực: 2 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (rút ngắn 1 ngày so với năm 2016).

Ngành, mã ngành, tổ hợp các môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 như sau:

Stt

Ngành

ngành

Các tổ hợp môn xét tuyển

(gồm Tổ hợp truyền thống và Tổ hợp mới)

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1.

Luật

D380101

A, A1, C, D1,3,6, D14,63,64 , D66,69,70 , D84,87,88

1.050

2.

Luật Thương mại quốc tế

D110101

A1, D1,3,6, D14,63,64 , D66,69,70 , D84,87,88

100

3.

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1,3,6, D66,69,70 , D84,87,88

100

4.

Quản trị - Luật

D110103

A, A1, D1,3,6, D66,69,70, D84,87,88

200

5.

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Anh văn pháp lý)

D220201

D1, D66 , D84

50

phương thức xét tuyển và quy trình tuyển sinh năm 2017:

Trường ĐH Luật TPHCM xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực. Theo đó, phương thức tuyển sinh được trường thực hiện qua 2 bước (bước 1: xét tuyển, bước 2: kiểm tra năng lực) với 3 tiêu chí (xét điểm học bạ, xét điểm kỳ thi THPT quốc gia và điểm của bài kiểm tra năng lực).

Căn cứ kết quả xét tuyển và điểm của bài kiểm tra năng lực, Trường sẽ định ra mức điểm chuẩn xét tuyển vào Trường theo từng ngành và từng Tổ hợp.

Quy trình tuyển sinh, gồm 2 bước:

Bước 1: Xét điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển theo các khối thi truyền thống (Khối A, A1, C, D1,3,6) gồm: học bạ ở 6 học kỳ THPT (chiếm tỷ trọng 10%) và điểm thi THPT quốc gia năm 2017 (chiếm tỷ trọng 50%). Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển mới được Trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra năng lực ở bước 2.

Bước 2: Tổ chức kiểm tra đối với những thí sinh đã đạt yêu cầu xét tuyển tại bước 1. Nội dung kiểm tra gồm 4 nhóm kiến thức: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Kiến thức Xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân); Kiến thức về pháp luật; và Tư duy logic, khả năng lập luận của thí sinh. Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 40%new điểm trúng tuyển vào Trường.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại trường.

Kiểm tra năng lực:

Kỳ đánh giá năng lực được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trên giấy. Nội dung: liên quan đến 4 nhóm kiến thức: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Kiến thức xã hội tổng hợp; Kiến thức về pháp luật; và Tư duy lôgic, khả năng lập luận. Điểm đánh giá: chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển.

Lưu ý, nhà trường không tổ chức phỏng vấn trực tiếp thí sinh. Để làm bài kiểm tra, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào, nên sẽ không tạo áp lực gì cho thí sinh.

Trường chỉ xét trúng tuyển đối với những thí sinh có tham dự làm bài kiểm tra năng lực; và để có mặt trong buổi kiểm tra năng lực thí sinh phải đăng ký xét tuyển sơ bộ theo đúng thời gian quy định của nhà trường.

Lịch tuyển sinh

Thí sinh sẽ nộp lệ phí đăng ký xét tuyển: bắt đầu từ ngày 15/4/2017. Đăng ký xét tuyển: 10 ngày, kể từ khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi THPT quốc gia.

Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh dự kiểm tra năng lực: sau 2 ngày, kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thời gian kiểm tra năng lực: sau 3 ngày, kể từ khi công bố kết quả xét tuyển sơ bộ;

Công bố kết quả kiểm tra năng lực và kết quả trúng tuyển: sau 2 ngày, kể từ khi tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực.

Lê Phương

([email protected])

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !