Từ vựng tiếng Anh về khu vườn

Cái xẻng làm vườn được gọi là "garden trowel", xe cút kít là "wheelbarrow", luống hoa là "flower bed".

Từ vựng tiếng Anh về khu vườn

Thùy Linh - Theo 7 ESL

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !