Vì sao không công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng giáo sư Nhà nước?

Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quy định công khai lý lịch khoa học thành viên Hội đồng Giáo sự nhà nước trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt...

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã đưa lên trang chính thức dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của các cấp hội đồng giáo sư.
Theo dự thảo này, Bộ GD-ĐT muốn sửa một số nội dung của quy chế mà Bộ này ban hành tại Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT (ban hành ngày 28.3.2019), trong đó, đáng chú ý là bãi bỏ điểm e khoản 3 Điều 7, nghĩa là bãi bỏ yêu cầu công khai trên trang thông tin điện tử của hội đồng giáo sư nhà nước danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, cùng với bản tóm tắt lý lịch khoa học của mỗi thành viên.
Một số nhà khoa học ngạc nhiên, bức xúc trước nội dung dự kiến sửa đổi này.
Theo PGS Trần Minh Tiến, Viện Vật lý - Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, bản dự thảo Thông tư sửa đổi này là một bước thụt lùi, bãi bỏ tính minh bạch và công khai mà Chính phủ đang theo đuổi và thực thi.
PGS Tiến đặt vấn đề: “Không công khai bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước thì làm sao công luận có thể giám sát các thành viên được bổ nhiệm, liệu họ có xứng đáng, có gì khuất tất, có vi phạm các quy định, quy chế hay không? Trong khi lý lịch khoa học của các ứng viên giáo sư/ phó giáo sư phải công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước, mà bản tóm tắt lý lịch khoa học của những người xét duyệt lại giấu đi, không công khai thì thật là một điều khó hiểu. Không khuất tất sao lại phải sợ công khai?”.
Được biết, cho đến nay, mặc dù quy chế hiện hành quy định “danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước”, nhưng đến nay, quy chế này chưa bao giờ được thực thi. 
Tin liên quanXét công nhận giáo sư, phó giáo sư lại 'dậy sóng': Cuộc chơi không công bằng ? Xét công nhận GS, PGS 'dậy sóng': Không thể hiểu tùy tiện quyết định của Thủ tướngChất lượng giáo sư phụ thuộc vào hội đồng ngành
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...