10 tàu hộ tống hàng đầu thế giới (P2)

Danh sách 10 loại tàu hộ tống tốt nhất thế giới được trang Naval Technology xếp hạng dựa trên khả năng đa nhiệm, vũ khí và tính cơ động của từng loại.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !