Sức mạnh khinh hạm lớn nhất của Hải quân Thái Lan

Với lượng giãn nước đầy tải lên tới 4.260 tấn, 2 khinh hạm lớp Knox của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tỏ ra không có đối thủ trong khu vực.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !