Johnny Trí Nguyễn nói về hình ảnh gầy rộc, già nua sau thời gian “ở ẩn”

Theo Johnny Trí Nguyễn chia sẻ thì hiện tại anh chỉ ăn và ngồi chơi nên không quá coi trọng ngoại hình.

Johnny Trí Nguyễn nói về hình ảnh gầy rộc, già nua sau thời gian “ở ẩn”.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !