Thí sinh Next Top tố giám khảo không công bằng

Người bán hàng vĩ đại, sách mới Cao Thiên Trang tỏ ý không phục kết quả của Tập 8 VietNams Next Top 2017 bởi cô cho rằng, Kiki Lê không thể về mà Nguyễn Hợp...

Cao Thiên Trang tỏ ý không phục kết quả của Tập 8 VietNam's Next Top 2017 bởi cô cho rằng Kiki Lê không thể về mà Nguyễn Hợp lại được ở lại. Giám khảo Trương Ngọc Ánh đã lớn tiếng dạy dỗ thí sinh.

 


Ngân An

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !