Bếp trưởng vẽ tranh bằng trứng

Bếp trưởng Four biểu diễn kỹ năng "múa dao, tung trứng" để thu hút thực khách tới dùng bữa tại nhà hàng ở Thượng Hải nơi anh làm việc.

Bếp trưởng Trung Quốc bịt mắt tung dao, vẽ tranh bằng trứng
Bếp trưởng Trung Quốc bịt mắt tung dao, vẽ tranh bằng trứng

Video: Vbox

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !