Cá sấu nước mặn bất ngờ xuất hiện tóm gọn Kangaroo

Cá sấu nước mặn và Kangaroo là loài đặc hữu ở Australia, đôi khi những con Kangaroo uống nước ở bờ sông có thể trở thành mồi ngon của cá sấu nước mặn.

Cá sấu nước mặn bất ngờ xuất hiện tóm gọn Kangaroo

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...