Hà Nội triển khai thủ tục cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn do cấp huyện quản lý

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 9028/SXD-HT về chủ động triển khai thủ tục cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn do cấp huyện...

Để chủ động trong việc triển khai TTHC cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh do cấp huyện thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội theo phân cấp quản lý.

Hà Nội triển khai thủ tục cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn do cấp huyện quản lý - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đồng thời, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên phần mềm dùng chung 3 cấp về công tác cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo bộ phận được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC khẩn trương triển khai TTHC về cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý.

Giao Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả của Sở Xây dựng, Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác triển khai TTHC về cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo phân cấp trên địa bàn Thành phố.

HP

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...