Tử hình bằng thuốc độc: Có từ bao giờ? Nước nào áp dụng nhiều nhất?

So với những hình thức thi hành án tử trong lịch sử như treo cổ, xử bắn... thì tử hình bằng thuốc độc xuất hiện khá muộn, hiện được nhiều quốc gia áp...

Vậy tử hình bằng thuốc độc có từ khi nào?

Hình thức tử hình này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1982 ở Mỹ, sau đó là Trung Quốc năm 1997 và một số quốc gia khác như Thái Lan (2003), Guatemala (1996), Maldives và Việt Nam (2013), Guatemala (đã hủy bỏ năm 2000) và Philippines (1999 nhưng đã bỏ năm 2006).

Quy trình tử hình bằng thuốc độc. Nguồn: CNN.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Deathpenaltyinfo, Thoughtco, People.howstuffworks

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !