Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar: Dữ liệu chính là nguồn dầu mỏ mới!

Với khoa học công nghệ, thông qua thành phố thông minh, đổi mới sáng tạo và chèo lái bởi hạ tầng 5G như một nền tảng cốt lõi, ông Denis kêu gọi...

Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar: Dữ liệu chính là nguồn dầu mỏ mới! - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...