EY Việt Nam: Các quốc gia đang sử dụng thuế quan như vũ khí để tái lập cân bằng thương mại, tạo áp lực sắp xếp lại chuỗi giá trị toàn cầu

Theo các chuyên gia của EY Việt Nam, doanh nghiệp đang kinh doanh trong một môi trường chịu ảnh hưởng lớn bởi tác động từ chiến tranh thương mại, bất...

EY Việt Nam: Các quốc gia đang sử dụng thuế quan như vũ khí để tái lập cân bằng thương mại, tạo áp lực sắp xếp lại chuỗi giá trị toàn cầu - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...