Làm thêm ngày lễ, tết có thể được trả lương hơn 300%?

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương ít nhất bằng 300% cho 2 giờ đầu, 330% cho giờ làm thêm thứ...

Làm thêm ngày lễ, tết có thể được trả lương hơn 300%? - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...