Luật đặc khu: Khi nào chín thì Chính phủ sẽ trình

Hiện chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của cả năm 2019 và 2020 đều không có dự án luật này, vậy có thể hiểu là lùi vào đến sau 2020 hay không?...

Luật đặc khu: Khi nào "chín" thì Chính phủ sẽ trình
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !