Những thông tin thú vị về dân số, nhà ở... tại TP.HCM

Trong tổng số 2,5 triệu hộ dân cư, vẫn còn 39 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 100.000 hộ dân cư thì có khoảng hai hộ không có nhà ở.

Những thông tin thú vị về dân số, nhà ở... tại TP.HCM - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...