Những thông tin thú vị về dân số, nhà ở... tại TP.HCM

Trong tổng số 2,5 triệu hộ dân cư, vẫn còn 39 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 100.000 hộ dân cư thì có khoảng hai hộ không có nhà ở.

Những thông tin thú vị về dân số, nhà ở... tại TP.HCM
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !