Quảng bá du lịch Việt: Chỉ có ít triệu đô, dùng thế nào cho hiệu quả?

Các nước có thể chi hàng chục triệu, hàng trăm triệu USD để quảng bá, nhưng Việt Nam chỉ có "một số ít triệu đô la", làm thế nào để sử dụng số tiền này...

Quảng bá du lịch Việt: Chỉ có ít triệu đô, dùng thế nào cho hiệu quả?
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !