Tuyển dụng cán bộ siêu Uỷ ban: Trong sáng, tự trọng, trách nhiệm, đảm bảo đủ khả năng xây dựng 1 đề án cải cách hoạt động của tập đoàn, tổng công ty trực thuộc

Nếu không đủ các yếu tố này thì không nên vào và tuyển dụng vào làm việc tại Uỷ ban, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tuyển dụng cán bộ "siêu Uỷ ban": Trong sáng, tự trọng, trách nhiệm, đảm bảo đủ khả năng xây dựng 1 đề án cải cách hoạt động của tập đoàn, tổng công ty trực thuộc
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !