Việt Nam mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA

Đến 31/8/2019, cả nước mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao là 60.000 tỷ đồng.

Việt Nam mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !