Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD

Trong tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,43 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 8 tháng lên 5,37 tỷ USD.

Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...