Muốn có ngay hơn 600 triệu đồng, hãy chuyển đến làng này sống

Vùng Molise, một khu vực thưa dân cư ở miền Nam Italy đang “treo thưởng” 700 Euro (khoảng 18 triệu đồng) mỗi tháng trong vòng 3 năm cho những ai chuyển đến sống...

Muốn có ngay hơn 600 triệu đồng, hãy chuyển đến làng này sống - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...