Nhà Trắng yêu cầu Lầu Năm Góc trình kế hoạch không kích Iran

Truyền thông Mỹ cho biết Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc trình các kế hoạch không kích Iran.

Nhà Trắng yêu cầu Lầu Năm Góc trình kế hoạch không kích Iran
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !