Bắt nóng kẻ trét ớt vào mắt người rút tiền để cướp

Cường cầm bịch ớt bột trét vào mắt, mặt anh T khi anh này đang cầm 10 triệu vừa rút từ cây ATM để cướp tiền.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !