Chiêu ngụy trang của cát tặc trên sông Hồng

Liên tục di chuyển địa điểm neo đậu, ngụy trang thiết bị khai thác cát...là chiêu thức được nhiều tàu sử dụng để khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !