Đề xuất công chức phải kê khai đồ thờ cúng, tranh treo tường

Cán bộ, công chức ngoài kê khai tiền, vàng, nhà ở, đất đai còn phải kê khai đồ thờ cúng, tranh treo tường, cây cảnh, đồ mỹ nghệ và bàn ghế.

Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến đóng góp đã lần đầu tiên đề xuất nhiều loại tài sản mà cán bộ, công chức cần phải kê khai một lần và kê khai hằng năm.

Tại danh mục tài sản cần kê khai, Thanh tra Chính phủ đề xuất người có chức vụ, quyền hạn, cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai các loại tài sản mới như sau: 

- Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: Tài sản theo quy định phải đăng ký sử dụng như tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ôtô, môtô, xe máy.

- Tài sản khác gồm đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh ảnh, tiền điện tử...

- Tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, tài khoản khác ở nước ngoài có thể thực hiện các giao dịch bằng tiền, tài sản.

Theo quy định hiện hành ở Nghị định 78/2013 thì gồm các loại tài sản như:

- Quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, cồn trình xay dựng. Cả nhà đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu và nhà chưa được cấp giấy.

- Nhà ở công trình thuê của nhà nước.

- Tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng: Cây lâu năm, rừng sản xuất; vật kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng.

-V àng, kim cương, bạch kim và các loại kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

- Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ), gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

- Cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá trị khác nhau mà tổng giá trị của các loại giấy tờ có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

- Tài sản ở nước ngoài gồm tất cả các loại tài sản như quy định ở trong nước.

- Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai.

Giải thích về việc bổ sung tài sản như đồ thờ cúng, bàn ghế, tranh ảnh treo tường, tiền điện tử... so với quy định hiện hành, ông Đinh Văn Minh (Vụ trưởng Pháp chế, Thanh tra Chính phủ) cho biết việc yêu cầu kê khai các loại tài sản này nhằm phản ánh thực tế cuộc sống và gần hơn với đời sống hiện thực. "Có thể loại tranh ảnh, đồ thờ, bàn ghế theo thời gian lại có giá trị rất cao nên cần phải kê khai và coi nó như một loại tài sản".

Nếu được thông qua, Nghị định sẽ có hiệu lực trong năm nay.

Phương Sơn

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...