Infographic: Bộ Giáo dục đề xuất cắt giảm những điều kiện kinh doanh gì?

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tổng số điều kiện kinh doanh được đề nghị cắt giảm và đơn giản hóa tới hơn một nửa so với hiện hành.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !