Khời đầu tốt của quần vợt nữ Việt Nam tại SEA Games 30

Nhiệm vụ này được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND TP. Hà Nội thực hiện từ nay đến hết năm 2010.

Trong danh sách 37 doanh nghiệp trên có 4 công ty (Cty) TNHH 1 thành viên được chuyển đổi tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con gồm: Cty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Cty Môi trường đô thị, Cty Thống Nhất, Cty Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế.

23 Cty, Tổng Cty khác được chuyển thành Cty TNHH 1 thành viên, trong đó có các Cty như: Cấp nước Hà Đông, Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội và các Cty mẹ của Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng Cty Thương mại Hà Nội, Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Tổng Cty Vận tải Hà Nội,...

Theo số liệu của thành phố Hà Nội, số lượng doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thủ đô thực hiện sắp xếp, đổi mới tính từ thời điểm bắt đầu triển khai đến 30/6/2009 là 489 doanh nghiệp, trong đó có 169 doanh nghiệp được cổ phần hóa.

Tổng giá trị vốn nhà nước của 169 doanh nghiệp đã cổ phần hóa là gần 1.200 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ là trên 2.100 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ gần 930 tỷ đồng, tương ứng 44,08% vốn điều lệ.

Hầu hết các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đều duy trì được ổn định và phát triển tốt, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng.

Đến hết năm 2010 sẽ thực hiện cổ phần hóa 9 Cty gồm: Cảng Hà Tây, Dịch vụ truyền thanh truyền hình Hà Nội, Sản xuất - Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội, Thương mại và Đầu tư Hà Nội (TIC)...

Riêng Cty Kỹ thuật điện thông cũng đã được Thủ tướng cho phép giải thể trong năm 2010.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DN 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các DN 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xây dựng đề án thành lập Cty Đầu tư tài chính Hà Nội, báo cáo Thủ tướng trong quý I/2010; đồng thời chỉ đạo Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị phối hợp với Cty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN cơ cấu lại Cty Sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội để chuyển thành Cty cổ phần trong năm 2010.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...