Lâm Đồng: Phá hơn 2ha rừng để chiếm đất sản xuất

Các đối tượng đã dùng cưa máy và máy múc phá hơn 2ha đất quy hoạch lâm nghiệp tại lô a, khoảnh 4, tiểu khu 251, xã Đạ K’Nàng, do Ban Quản lý rừng phòng hộ...

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...