Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup

Xuất thân trong gia đình giàu có, quen biết nhau trong thời gian du học ở nước ngoài, các đối tượng đã cấu kết với nhau lập đường dât cá độ để thỏa mãn...

Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 1.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 2.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 3.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 4.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 5.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 6.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 7.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 8.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 9.
Ông trùm chơi siêu xe và bí ẩn trong đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup - Ảnh 10.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !