Trộm gần 90 cây vàng: Đi hơn 2.000km tiêu thụ

Đối tượng trộm gần 90 cây vàng ở Tây Ninh rồi mang ra Hà Nội bán.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !