Vay tín dụng đen lãi 30%/ngày và kết đắng

Chị H. kể, khi thấy nhóm người đến đòi nợ chị, khách hàng tới cắt tóc đều sợ hãi bỏ đi. Chị H. kể, khi thấy nhóm người đến đòi nợ chị, khách hàng...

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !