Nga biến tên lửa hành trình thành vũ khí EW

Nga đang biến tên lửa hành trình thành vũ khí cực nguy hiểm khi bắt đầu sản xuất phức hợp tác chiến điện tử (EW) cho tên lửa hành trình.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !