Bí thư huyện vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ:Không tái phạm!

Việc ông Thuân vào nhà nghỉ thăm bà M chưa đủ cơ sở kết luận giữa 2 người này có quan hệ bất chính.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !