Đoàn 285 tổ chức 43.800 ca gác vũ trang tại Khu di tích K9

Ngày 5/6, tại Khu di tích K9 Đá Chông, diễn ra Đại hội Đảng bộ Đoàn 285 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 5/6, tại Khu di tích K9 - Đá Chông, diễn ra Đại hội Đảng bộ Đoàn 285 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...