Nga bỏ Mỹ, làm hệ điều hành nội bộ 58 nghìn tỷ

Nga ngó lơ Mỹ tự làm hệ điều hành nội địa hơn 58 nghìn tỷ sử dụng trong nội bộ cơ quan hành chính, tự sản xuất điện thoại siêu bảo mật, siêu đắt gấp...

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !