Bộ Y tế thông báo khẩn cấp tìm những người từ Đà Nẵng đến Hà Nội trên chuyến bay này - ảnh 2 Nguồn: Bộ Y tế