Chuyên gia y tế giải đáp thông tin hút thuốc lá diệt chết được Covid-19 - ảnh 2 Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới - Bộ Y tế