Đến lượt ông lớn Agribank phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 với số lượng đăng ký...

Đến lượt "ông lớn" Agribank phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !