Dư nợ TPDN của Techcombank tăng trưởng kép hàng năm 104% giai đoạn 2016-2018

Techcombank là ngân hàng có dư nợ trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất hệ thống với tăng trưởng kép 104% giai đoạn 2016-2018.

Dư nợ TPDN của Techcombank tăng trưởng kép hàng năm 104% giai đoạn 2016-2018
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !